Teleteknik
 

Termografi

Vad är termografi?

Termografi - en metod att registrera IR-strålning och omvandla den till en värmebild

 

 

Termografi, även kallad värmefotografering, är en metod där man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att "se" och "mäta" den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synligt eftersom våglängden är för lång för att upptäckas av det mänskliga ögat. Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.

 

IR spectrum

 

IR-bilder/värmebilder

Ju högre objektets temperatur är desto mer IR-strålning avges. Med hjälp av termografi kan vi se det som våra ögon inte kan se. Värmekameror är kameror som producerar bilder av den osynliga IR-strålningen eller "värmen" och kan mäta temperaturer med högprecision, beröringsfritt. Nästan allting blir varmt innan det går sönder vilket gör IR-kameror eller värmekameror till extremt kostnadseffektiva diagnosverktyg för en mängd tillämpningar. Termografi är till exempel mycket användbart inom el inspektion och bygginspektion liksom i andra sammanhang  där man vill ha en bild över temperaturförhållanden och få tillförlitliga temperaturuppgifter. I takt med att industrin strävar efter högre effektivitet i tillverkningsprocesserna, bättre energihantering,  högre produkt kvalitet och bättre säkerhet på arbetsplatsen dyker ständigt nya användningsområden för termografi och värmekameror upp.